Týden vědy a techniky v Národním muzeu

27.10.2011

Národní muzeum společně s Akademií věd ČR pro Vás připravily výstavu Vynálezci a vynálezy (Nová budova Národního muzea 27. 9 2011–30. 4. 2012) a následující přednášky:

Vstup na tyto přednášky je možný pouze po rezervaci elektronické vstupenky.

Úterý 1. 11.
10:00, Nová budova NM, přednáškový sál H
Mimozemské sopky aneb Jak to vypadá ve Sluneční soustavě, obzvláště na Marsu
Mgr. Petr Brož, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Sopky se vyjma planety Země vyskytují i na dalších tělesech Sluneční soustavy, na planetách a měsících. Seznamte se blíže se sopkami na povrchu Merkuru, Venuše, pozemského Měsíce, Marsu, či Jupiterova měsíce Io.


Čtvrtek 3. 11.
10:00, Nová budova NM, přednáškový sál H
Japonské zemětřesení 11. března 2011: co se při něm (asi) odehrálo a jak to víme
RNDr. Aleš Špičák, CSc ., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Bylo možné tak silné zemětřesení u japonských břehů očekávat? Kde všude k němu může v budoucnosti na Zemi dojít? A kdy? Jsme svědky období zvýšené zemětřesné aktivity? A pokud ano, jaká je příčina?


Úterý 8. 11.
10:00, Nová budova NM, přednáškový sál H
Od funkce genu k podstatě zdraví a nemoci: Funkční genomika v centru dění
Doc. Radislav Sedláček, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a BIOCEV

Jednou ze základních otázek, kterým dnes čelí biomedicínský výzkum je přenos výsledků základního výzkumu do formy využitelné pro zlepšení lidského zdraví a porozumění vzniku a léčbě lidských chorob.

 

Vstup na tyto přednášky je možný pouze po rezervaci elektronické vstupenky .

 

videogalerie komiksy hra www.nm.cz logo
© 2011 Národní muzeum
Webové stránky: Ctech, s.r.o.