Jaroslav Heyrovský bádající, objevující

07.11.2011

Vážení návštěvníci,

v rámci doprovodného programu k výstavě „Vynálezci a vynálezy“ si vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku Jaroslav Heyrovský bádající, objevující, kterou pro vás připravila Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

Přednáška se koná dne 20. 12. 2011 od 17:30 hod. v nové budově Národního muzea v přednáškovém sále H. Vstupné je dobrovolné.

Těšíme se na vaši účast, autorský tým výstavy.

 

„Příběh Jaroslava Heyrovského, našeho dosud jediného držitele Nobelovy ceny za chemii je příběhem vědce, který za svůj objev polarografické metody získal ocenění nejvyšší. Současně je ale příběhem člověka, který byl zvídavým a neposedným dítětem, studentem toužícím studovat fyzikální chemii ovlivněným řadou českých ale i světových osobností z oboru fyziky a chemie a v neposlední řadě i životním partnerem, otcem, kolegou-vědcem či učitelem.

Moje přednáška o Jaroslavu Heyrovském je vyprávěním nejen o fyzikální chemii, ale o životní cestě člověka za vysněnými metami, kde zvědavost, píle, vůle, skromnost, pokora, ale i notná dávka štěstí sehrály své role ...

Až budete přednášku opouštět, jistě budete znát rozdíl mezi polarografií a polygrafií, ale možná, že budete i trochu pyšni na to, že jste Češi."

 Ing. Květa Stejskalová, CSc. (nar. 1966)

Vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT v Praze. Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde v roce 1995 získala doktorát ve fyzikální chemii. Více než deset let se zabývala studiem heterogenních reakcí plyn-tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí (metody odsiřování a odstraňování oxidů dusíku z odpadních plynů). V současnosti se již více než 7 let intenzivně věnuje přípravě a řešení programů a projektů zaměřených na popularizaci výsledků VaV vědců z ÚFCH JH široké veřejnosti a vzdělávání mladých zájemců o přírodní vědy: organizuje letní školy, semináře, studentské stáže, popularizační přednášky či výstavy a další akce pro studenty, pedagogy či laickou veřejnost. Na popularizaci úzce spolupracuje s médii. V roce 2010 byla oceněna Zvláštní cenou poroty soutěže České hlavičky za popularizaci vědy mezi mládeží a v roce 2011 čestnou medailí Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je mimo jiné i iniciátorkou a spoluautorkou úspěšné putovní výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském, která již navštívila 9 různých míst v České republice. Je autorkou dokumentů a výukových videí přibližujících vědeckou profesi mladým zájemcům o studium přírodních věd (Homo Scientist jr.; Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí; Věda není nuda). Je matkou dvou dětí - syn 27 let a dcera 10 let.

videogalerie komiksy hra www.nm.cz logo
© 2011 Národní muzeum
Webové stránky: Ctech, s.r.o.