Autorský tým

Pořadatelé / Organizers
Národní muzeum, Národní technické
muzeum a Technické muzeum v Brně /
The National Museum, the National Technical
Museum and Technical Museum
in Brno
  Scénografie výstavy / Exhibition scenography
Silvie Bednaříková, Vladimír Thiele

Grafika / Graphic design
Jáchym Šerých
Komisařka výstavy / Exhibition officer
Vanda Marešová
  Práce s veřejností / Public relations
Radka Schusterová, Jaromír Pavlík
Autorky výstavy / Authors of the exhibitions
Lucie Černá, Vanda Marešová
  Audiovize / Audiovisual effects
Jaroslav Bouše / JBS, s.r.o.; Petr Horký /
PiranhaFilm, s.r.o.; CTECH s.r.o.
Odborná spolupráce / Expert cooperation
Ondřej Dostál, Ondřej Merta, Martin
Musil, Michal Novotný, Marek Procházka, Radek Slabotínský,
Květoslava Stejskalová, Petr Zeman
  Výtvarná spolupráce / Creative cooperation
Adéla Skoupá, Barbara Šalamounová
Supervize / Supervision
Michal Lukeš, Dagmar Fialová
  Realizace výstavy / Installation of exhibition
DESTIN, a.s.
Produkce / Production
Martin Musil
  Aranžérské práce / Display artists
Irena Cudlínová, Kristina Outratová, Hana Patočková
Marketing / Marketing
Evelina Hajíčková, Magdaléna Kroupová
   

 
Poděkování / Our thanks:
Aback linguistic consulting spol. s r.o., Aleš Česal, Miluše Dobisíková, Petra Dolejšková, Ivana Havlíková,
Markéta Holubová, Stanislav Kalina, Lenka Kašparová, Blanka Kreibichová, Magdaléna Kroupová,
Veronika Křížová,Jana Kunešová, Vítězslav Kuželka, Ondřej Láska, Pavel Muchka, Pavel Onderka, David Pleskač, Milan Pokorný,
Jiří Povolný, Ivan Raška, Šárka Sirůčková, Dana Stehlíková, Richard Šípek, Evženie Šnajdrová, Milada Thielová,
Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Milan Voříšek, René Zelníček

Předměty a dokumenty zapůjčili / Objects and documents lent by

Česká televize
Český rozhlas
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hrdličkovo muzeum člověka Univerzity Karlovy v Praze
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Národní galerie v Praze
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Regionální muzeum Kopřivnice, o.p.s.
Regionální muzeum v Chrudimi
Technické muzeum v Brně
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny

Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

videogalerie komiksy hra www.nm.cz logo
© 2011 Národní muzeum
Webové stránky: Ctech, s.r.o.